LiveSpeak.cz

Pravidla TeamSpeak3 serveru

Každý návštěvník připojením na TeamSpeak3 server LiveSpeak.eu souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

I. Základní ustanovení

1.1. Jakékoliv porušení níže uvedených pravidel vede k trestu, jehož délka a forma je pevně stanovena v rámci interních pravidel Admin-Teamu LiveSpeak.cz.
1.2. Formu a výši trestu může měnit Vedení Admin-Teamu a Vedení serveru.
1.3. Vedení serveru si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či upravit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění.
1.4. Pokud při vaší přítomnosti dojde k porušení pravidel, vaší povinností je o této skutečnosti obeznámit Admin-Team skrze podporu.
1.5. V případě, že Vám bude udělen trest, je přísně zakázáno tento trest obcházet, a to jakýmkoliv způsobem.
1.6. Je přísně zakázáno používat VPN/Proxy.
1.7. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynům členů Admin-Teamu.
1.8. Vedení Admin-Teamu si vyhrazuje právo kohokoliv „přesunout“ bez upozornění.
1.9. Na celém TeamSpeak3 serveru LiveSpeak.cz platí přísný zákaz pořizování jakýchkoliv audio/video záznamů bez vědomí ostatních návštěvníků v místnosti.
1.10. Je zakázáno hledat chyby v pravidlech a následně díky tomu pravidla obcházet. Naopak prosíme o nahlášení těchto nedostatků.

II. Pravidla komunikace

2.1. Každý návštěvník je povinen dodržovat zásady slušného chování při komunikaci s ostatními návštěvníky a členy Admin-Teamu.
2.2. Návštěvník nesmí žádným způsobem propagovat jiné servery, projekty, weby a portály. Za reklamu považujeme jakoukoliv IP adresu, která nepatří serveru LiveSpeak.cz, název konkurenčního serveru, jakékoliv URL odkazy na sociální sítě, soutěže nebo nábory.
2.3. V rámci komunikace v chatu (platí pro soukromé zprávy, poke, chat v místnosti i log serveru) pište bez vulgarismů a nepište zprávy, které mohou urážet ostatní návštěvníky a členy Admin-Teamu. Zároveň neprovokujte a nevyvolávejte konflikty.
2.4. V rámci komunikace v chatu (platí pro soukromé zprávy, poke, chat v místnosti i log serveru) neprojevujte nenávist vůči etnickým rasám, nepropagujte žádné politické strany a ideologie. Zároveň je zakázáno psát nebo se jakkoliv vyjadřovat o sexuálních tématech.
2.5. Neposílejte několikrát za sebou stejnou zprávu (= nespamujte, platí pro soukromé zprávy, poke, chat v místnosti i log serveru).
2.6. Nezveřejňujte žádné osobní údaje ostatních návštěvníků a členů Admin-Teamu. (Mezi osobní údaje patří jméno, bydliště, faktury, fotky, jakékoliv dokumenty, IP adresa, aj.)
2.7. Neposílejte žádné nevhodné URL odkazy, které mohou být urážlivé, vulgární, nebezpečné nebo jinak nevhodné. (= IP loggery, viry, phishing stránky, pornografické stránky, aj.)
2.8. Vždy říkejte pravdu a nezatajujte žádné informace, nevyvolávejte paniku. Jakákoliv mystifikace je zakázána.
2.9. Nepoužívejte hlasové měniče, nevydávejte nevhodné zvuky a nepouštějte hudbu před ostatními návštěvníky.

III. Nickname, identita

3.1. Je zakázáno se připojovat na TeamSpeak3 server LiveSpeak.cz za více než 3 identity zároveň.
3.2. Váš nickname nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu. Nesmí být vulgární, obsahovat reklamu, propagovat ideologie a politické strany apod.
3.3. Váš nickname se nesmí podobat jménu člena Admin-Teamu, YouTuberovi u nás na serveru a zároveň nesmí obsahovat žádné sexuální prvky.

IV. TeamSpeak3 podpora

4.1. Každý návštěvník má právo využívat TeamSpeak3 podporu.
4.2. V TeamSpeak3 podpoře platí stejná pravidla, jako po celém TeamSpeak3 serveru. Zároveň Vás prosíme, při komunikaci s členy Admin-Teamu se vždy chovejte slušně a popisujte Váš problém dostatečně jasně a konkrétně.
4.3. V průběhu řešení problému poslouchejte pokyny člena Admin-Teamu. Neodpojujte se prosím, dokud není problém dořešen.

V. Server obecně

5.1. Je zakázáno zneužívat jakékoliv chyby, které se nachází na serveru a zároveň je Vaší povinností tyto chyby nahlásit.
5.2. Je zakázáno jakkoliv poškozovat majetek serveru LiveSpeak.cz.

VI. Vaše místnosti

7.1. Vaše místnosti (permanentní i dočasné) nesmí mít nevhodný název, vulgární název či jinak urážlivý. Nesmí nijak porušovat tyto pravidla.
7.2. Vaše místnosti (permanentní i dočasné) nesmí mít nevhodný popisek. Nesmí porušovat tyto pravidla v celém rozsahu.